Přihlašovací jméno
Přihlašovací heslo
Obsah košíku:
0 produktů
Informace pro zákazníky

CO JE DŮLEŽITÉ UVÁŽIT PŘED NÁKUPEM KUCHYŇSKÉHO DŘEZU

 

 

   Nejčastějším důvodem nákupu nového dřezu bývá potřeba nahradit dosavadní dosloužilý smaltovaný oválný nebo kruhový dřez, kterými byly byty v hromadné bytové výstavbě standardně vybavovány. Nejlevnějším a nejrychlejším řešením je jeho výměna za stejný typ v nerezovém nebo smaltovaném provedení.. Pro nerezovou verzi hovoří skutečnost, že cena smaltovaného dřezu, jehož povrch podléhá opotřebení a při neopatrném zacházení je zranitelný, odpovídá cca 70 - 80 % ceny stejného dřezu nerezového s prakticky neomezenou životností.

   Zcela volné ruce má zákazník v případě rozhodnutí zmodernizovat kuchyňskou linku stávající nebo pořídit si zcela novou. V těchto případech doporučujeme přečíst si následující řádky a při výběru vzít do úvahy všechna zde uvedená kritéria.

 

DŘEZY NORMY FRÝDLANT LZE DĚLIT TAKTO:

1.   Podle materiálu a povrchové úpravy

      a) smaltované (bílé, hnědé)

      b) nerezové (lesklé, matné nebo se vzorovaným povrchem)

 

2.   Podle způsobu zabudování do kuchyňské linky

      a) vestavné

      b) nástavné (celoplošné)

 

3.   Podle velikosti výtokového otvoru

      a) 1 1/2" (standardní velikost)

      b) 3 1/2"

 
4.   Podle zabezpečení proti přetečení vody

      a) bez přepadu

      b) s přepadovým otvorem

 

5.   Podle tloušťky pracovní desky, pro níž je dřez určen

      a) 25 mm

      b) 30 mm (resp. 28 mm)

      c) 40 mm (resp. 38 mm)

 

6.   Podle umístění vodovodní baterie

      a) pro nástěnnou baterii

      b) s otvorem pro stojánkovou baterii

 

7.   Podle jednotlivých variant provedení

      Sólo dřezy, dřezy s odkapní plochou, dvoudřezy, dřezy s miskou na odkládání, rohové dřezy atd...

 

 

ad 1)    SMALTOVANÝ NEBO NEREZOVÝ ?

Výhody smaltovaného dřezu proti nerezovému

- Jeho cena je nižší.

- Barevným provedením může lépe ladit s kuchyňskou linkou.

 

Nevýhody smaltovaného dřezu proti nerezovému

- Jeho životnost je kratší. Rozdíl v ceně není natolik výrazný, aby se tato skutečnost nemusela brát v potaz.

- Při neopatrném zacházení je vyšší riziko poškození (odloupnutí smaltu při nárazu).

- Omezený výběr typů, ve kterých se vyrábí (pouze oválný a kruhový).

 

Výhody nerezového dřezu proti smaltovanému

- Jeho životnost je prakticky neomezená.

- Není náchylný na poškození při používání, kromě možnosti poškrábání při hrubém zacházení.

- Široký výběr vyráběných typů.

 

Nevýhody nerezového dřezu proti smaltovanému

- Vyšší cena.

 

U nerezových dřezů stojí za to věnovat pozornost i jejich povrchu, který může být buď lesklý, matný nebo vzorovaný (někdy nazýváno dekor, tkaná struktura nebo profilovaný plech).

 

 

ad 2)  VESTAVNÝ NEBO NÁSTAVNÝ

   Velmi podstatným rozhodnutím je to, zda dřez vestavný nebo nástavný.

 

Nástavné (celoplošné) dřezy jsou dřezy, které tvoří pokračování desky kuchyňské linky, mají stejnou šířku (tj. 600 mm) a upevňují se přímo na skříňku kuchyňské linky.

Výhody:     - Jsou plošně větší a nahrazují vlastně část pracovní desky. Vzhledem k tomu, že ceny nástavných a vestavných dřezů se příliš neliší, vychází pak součet ceny celé pracovní desky + vlastního dřezu levněji, než u vestavného dřezu (ušetří se část desky).

                   - Odkládací plocha těchto dřezů bývá větší, celý prostor kolem nádoby dřezu je jednolitý a lépe se kolem ní udržuje pořádek.

Nevýhody: - Při výrobě nových kuchyňských linek se od nich upouští, upřednostňují se dřezy vestavné. Nástavné dřezy neskýtají totiž velkou variabilitu umístění do linky, jsou vázány konstrukcí kuchyně a použitými moduly skříněk.

                   - Vzhledem ke svým rozměrům nejsou vyrobeny z jednoho kusu - nádoba je přivařena.

                   - Před zakoupením nástavného dřezu je nutné předem dobře uvážit, kde bude dřez umístěn, v které části bude nádoba (vlevo - provedení levé, či vpravo - provedení pravé) a jaká jeho délka bude pro danou kuchyň vyhovující (800 mm nebo 900  mm). Dále je nutné brát ohled na sousední pracovní desku - výška hrany dřezu musí korespondovat s tloušťkou této desky a přední hrana desky a dřezu by měla být ve stejném provedení (buď klasická rovná nebo se zaoblenou horní hranou).

 

 

Vestavné dřezy jsou dřezy, které se vsazují do výřezu v pracovní desce kuchyňské linky.

Výhody:     - Jsou modernější, nabízí se ve větší škále různých variant a současný trend se přiklání k používání těchto typů. Jsou vylisovány z jednoho kusu, jejich vzhled je proto velmi elegantní.

                   - Vzhledem k tomu, že se vsazují do výřezu v pracovní desce, který lze provést prakticky kdekoliv, je možná velká variabilita umístění do kuchyňské linky.

                   - Je možné použít je pro každý typ kuchyňské linky a není třeba dávat tolik pozor na různá omezení. Navíc výtokový otvor je v podélné ose, takže lze tyto dřezy i dodatečně otočit naopak, pokud zákazník doma zjistí, že původně zamýšlené natočení odkapní desky mu nevyhovuje.

 

Nevýhody: - Právě proto, že se umísťují do výřezu v pracovní desce, je třeba při jejich pořizování počítat i s cenou  této desky, o níž se náklady zvýší (ceny vestavných a nástavných dřezů se pohybují přibližně ve stejné úrovni).

                   - Tyto dřezy jsou poněkud menší, tudíž i odkládací prostor bývá menší.

                   - Jejich horní okraj vystupuje mírně nad úroveň desky, proto se poněkud obtížněji odstraňuje voda, která se dostane mimo dřez.

Do jisté míry samostatnou kapitolou jsou dřezy rohové, které patří sice také mezi dřezy vestavné, ale jejich umístění je dáno předem jejich tvarem.

 

ad 3)  VELKÝ VÝTOK JE PRAKTICKÝ A ELEGANTNÍ

 

   Standardně se vyrábějí dřezy vybavené výtokovým otvorem 1 1/2". Stále více se však prosazují průměry 3 1/2". Důvodem je nejen to, že jsou mnohem atraktivnější, ale mají praktické výhody: Výtokový ventil 3 1/2" je vybaven rozměrným sítkem, které dokáže zachytit velké množství nečistot a je vyjímatelné. Lze je pak snadno vyklepat do koše. Nevznikají tak problémy se zanesením sifonu a starosti s pročišťováním ucpaného malého sítka ventilu 1 1/2", které je uchyceno na pevno. Tato přednost se ocení např. při mytí a čištění zeleniny. Sítko je současně zátkou (stačí přitlačit). Dokonalejší verze ventilu 3 1/2" je opatřena bowdenovým ovládáním vypouštění vody - zvedání sítka se obsluhuje ovladačem na horní ploše dřezu.

   Do dřezů s 3 1/2" výtokovými otvory je možné také zabudovat drtiče kuchyňských odpadků.

 

 

ad 4)  PŘEPADOVÝ OTVOR NENÍ PŘEPYCH

   Použitím dřezu s přepadovým otvorem pro přeliv vody odpadnou obavy z vyplavení bytu vlastního i sousedů. Je sice pravda, že otvor pro přepad neumožní naplnit dřez vodou úplně po okraj, je však otázkou, nakolik je to výhoda a zda taková výhoda stojí za riziko "domácí povodně".

 

 

ad 5)  DO JAKÉ DESKY ?


Před nákupem je také nutné vědět, jaká pracovní deska bude spolu s dřezem použita. Zatímco dříve se používaly desky menších tlouštěk, v současné době je již vytlačily desky o tloušťce 30 mm (resp. 28 mm) a stoupá i podíl ještě silnějších - 40 mm (resp. 38 mm).

   Obzvlášť důležitá je tato informace v případě nástavného (celoplošného) dřezu, jehož přední hrana by měla ladit s přední hranou desky, a to nejen výškou, ale také provedením - pokud je horní hrana přední části desky zaoblená, je třeba požadovat i dřez v tomto provedení.

   U vestavných dřezů tato komplikace odpadá; přesto je však nutné i v tomto případě informovat prodávajícího, pro jakou tloušťku desky má být dřez použit, protože uchycení nemusí být uzpůsobeno pro celý rozsah tlouštěk desek. Špatná volba však v tomto případě nemusí být tragedií, protože je řešitelná zpravidla výměnou dodaného uchycovacího příslušenství.

 

ad 6)  KAM S BATERIÍ

   Pokud má zákazník v úmyslu použít stojánkovou baterii a nechce vrtat otvor pro ni v dřezu sám, je vhodné informovat se, zda vybraný typ je možné získat již pro tento účel připravený. Norma Frýdlant je schopna v tomto provedení dodávat všechny modely vestavných monobloků a rohových dřezů.

   Dřezy Normy Frýdlant se vyznačují vysokou pevností a tuhostí díky velké použité tloušťce plechu (0,8 mm), takže není nutné obávat se pružení plechu při používání stojánkové baterie.

 

 

ad 7)  ZÁLEŽÍ JEN NA VKUSU

   Sólo dřez, dřez s odkapní plochou, dvoudřez nebo jaký vlastně? Volba je otevřená ...


CO U VYBRANÉHO DŘEZU ZKONTROLOVAT JEŠTĚ V PRODEJNĚ

- Samozřejmě je třeba jej prohlédnout, jestli není dopravou mechanicky poškozený nebo nemá nějaký jiný kaz.

- Pokud zákazník postupoval při výběru podle výše uvedených kritérií, měl by si ověřit, jestli nabízený dřez je opravdu přesně ten, jaký požaduje (hlavně se to týká parametrů, které nejsou patrné na první pohled, tj. zda u vestavného dřezu odpovídá uchycení tloušťce pracovní desky nebo jestli u nástavného dřezu provedení přední hrany a její výška korespondují s výškou a provedením přední hrany pracovní desky).

- Zákazník by si měl zjistit, co všechno je zahrnuto v ceně a toto příslušenství zkontrolovat. Především bude potřebovat vždy výbavu pro uchycení a u vestavných dřezů podle potřeby i těsnění (ne vždy jsou tyto položky součástí ceny dřezu - pak je nutno dokoupit je zvlášť).

- U speciálních modelů (např. u dřezů s 3 1/2" výtokovými otvory a excentrickým ovládáním výtokového ventilu) je nutné při kompletaci respektovat příslušenství výrobcem doporučené (hlavně ovládací armatury).

- Pokud zákazník počítá i s výměnou sifonu (což doporučujeme), je vhodné zakoupit jej současně s dřezem. Je pak zaručeno, že prodávající mu poskytne takový typ, který bude pro daný model určen a vyhne se tak možnému složitému vysvětlování toho, co potřebuje, při nákupu dodatečném.

 

JAK NEJLÉPE DŘEZ UDRŽOVAT, ABY SLOUŽIL CO NEJDÉLE

Smaltovaný

   Plechové smaltované dřezy jsou vyrobeny z ocelového hlubokotažného plechu, povrchová úprava je provedena základním a krycím smaltem. Svým provedením jsou určeny pro komerční účely (především k použití v domácnostech).

   Pro zachování dobrého vzhledu výrobků je třeba dodržovat tyto zásady:

- Chránit výrobek před poškrábáním a hrubším zacházením, nepoužívat ocelovou drátěnku a ostré předměty.

- Chránit výrobek před nárazy tvrdými předměty tak, aby nedošlo k porušení celistvosti smaltu.

- Nepoužívat agresivní chemikálie, zejména pak louhy.

- Nepoužívat čisticí prostředky, určené speciálně pro keramické sanitární výrobky.

 

Nerezový

   Nerezové dřezy jsou vyrobeny z vysoce kvalitní chromniklové oceli jak. DIN 1.4301 (CrNi 18/10). Svým provedením jsou určeny pro komerční účely (především k použití v domácnostech), s ohledem na kvalitu materiálu je však možné i jiné použití. Odolávají slabým organickým kyselinám do středních koncentrací a nízkých teplot, silným anorganickým kyselinám (např. kyselině sírové) jen při velmi nízkých koncentracích.

   Pro zachování dobrého vzhledu výrobku je třeba dodržovat tyto zásady:

- V případě, že dřez je opatřen ochrannou fólií, je nutno ji opatrně stáhnout.

- Zbytky lepidla odstranit vhodným rozpouštědlem (např. benzínem).

- Dřez pravidelně čistit, používat jemné čisticí prostředky, vhodné pro nerezové výrobky. Po vyčištění se doporučuje dřez vytřít do sucha.

- Chránit výrobek před poškrábáním a hrubším zacházením, nepoužívat ocelovou drátěnku, ostré předměty, či látky na bázi písku.

- V závislosti na kvalitě vody se mohou při nedostatečné údržbě na dřezu tvořit barevné skvrny. Tyto nejsou funkční závadou, lze je odstranit použitím jemného prášku nebo pasty.